Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy – mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – mgr inż. Marian Wicha

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 8:00 – 10:00 (pokój nr 2)

Skład Rady Gminy Michów w kadencji 2014-2018
Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja w Radzie Gminy Telefon Okręg wyborczy
1. Andrzej Trojak

 

Przewodniczący Rady Gminy Michów
2. Marian Wicha

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 607573868 Michów
3. Czesław Okoń

 

Członek Rady Gminy Gawłówka Podlodówek, Młyniska
4. Katarzyna Durczak

 

Członek Rady Gminy Meszno, Kruszyna Miastkówek, Budki
5. Krystyna Szymanek

 

Członek Rady Gminy Katarzyn I, Węgielce, Chudowola, Anielówka
6. Ewa Daszkiewicz

 

Członek Rady Gminy Aleksandrówka, Elżbietów
7. Marian Syta

 

Członek Rady Gminy Rudzienko I , Rudzienko II
8. Mirosław Łoboda

 

Członek Rady Gminy 668993819 Rudzienko Kolonia, Trzciniec, Natalin
9. Wiesław Nogalski

 

Członek Rady Gminy 81 8568387 Rawa, Wólka Michowska, Zofianówka, Lipniak
10. Roman Aftyka

 

 

Członek Rady Gminy 517362314 Michów
11. Zbigniew Gradziński

 

Członek Rady Gminy 606458649 Michów
12. Roman Adamczyk

 

Członek Rady Gminy 888043983 Rudno
13. Tadeusz Szlendak

 

Członek Rady Gminy Mejznerzyn, Katarzyn II
14. Ewa Włodarczyk

 

Członek Rady Gminy Gołąb,  Kol. Gołąb, Wypnicha
15. Renata Żeleźnik

 

Członek Rady Gminy 81 7234448 Ostrów, Krupy, Giżyce, Giżyce Kolonia