RODO

W Urzędzie Gminy Michów powołany został Inspektor Ochrony Danych Anna Bosowska,

kontakt e-mail: iod@michow.eurzad.eu.

Zarządzenie Wójta Gminy Michów w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

zarzadzenie