Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Michów –Natalin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wypnicha

Niezwykle istotna stała się inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej należącej do wodociągu grupowego ANIELÓWKA dostarczającego wodę za pośrednictwem przepompowni w Mejznerzynie do Michowa. Rozbudowa sieci w m. Michów Kol. Rudzienko i Natalin miała na celu przesyłanie wody do istniejącej sieci wodociągowej w m. Natalin i Trzciniec, które dotychczas korzystały z ujęcia wody w Natalinie będącego własnością gminy Abramów. Rozbudowano również istniejącą sieć wodociągową wodociągu grupowego Rudno dla potrzeb kilku gospodarstw położonych w miejscowości Wypnicha.

W ramach inwestycji Michów-Natalin oraz Wypnicha zostały wykonane:

  • Sieć wodociągowa Ø110 mm – 2 365m
  • Sieć wodociągowa Ø160 mm – 1 465m
  • Ilość zasuw – 14 szt.
  • Ilość hydrantów Ø 80 – 3 szt.
  • Przewierty – długość 18 m

 

Koszt zadania: 168 846,79 zł

W ramach inwestycji wodociągowych wykonano również rozbudowę wodociągu grupowego Kamionka dla potrzeb kilku gospodarstw położonych w miejscowości Gołąb. Długość sieci wyniosła 479 m.