Przebudowa/remont drogi gminnej we wsi Trzciniec

W ramach inwestycji wykonano: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej – 4750 m2, skropienie asfaltem nawierzchni drogowej – 4750 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) – 4750m2

Koszt zadania: 184 330,88 zł