Przebudową drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809)

Droga powiatowa nr 1507 L w miejscowości Rawa wyremontowana została głównie ze środków pochodzących z budżetu gminy o wysokości 150 000,00 zł co stanowiło 75% kosztów całej inwestycji tj. 200 000,00 zł.