Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego w m. Podlodówek.