Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Katarzyn