Przebudowa drogi powiatowej 1504 L na odcinku Giżyce – granica gminy Michów i Firlej

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1504 L od miejscowości Giżyce do miejscowości Karolina. Została tu położona warstwa z kruszywa łamanego pokryta nawierzchnią bitumiczną o szerokości 3,5 m z mijankami do szerokości 5 m na długości 25 m.

Całość zadania to koszt w wysokości 469 135,54 zł, z czego udział środków budżetu gminy to 400 000,00 zł.