Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzciniec

W miejscowości Trzciniec przebudowana została droga gminna na odcinku 1 km. Koszt tej inwestycji wyniósł 326 175,34 zł i w całości został pokryty ze środków budżetu gminy.