Podatki i opłaty lokalne

Informacja o lasach il-1

1 Załącznik do informacji o lasach zil-1

2 Załącznik do informacji o lasach zil-2

3 Załącznik do informacji o lasach zil-3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych in-1

1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zin-1

2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zin-2

3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zin-3

Informacja o gruntach ir-1

1 Załącznik do informacji o gruntachzir-1

2 Załącznik do informacji o gruntach zir-2

3 Załącznik do informacji o gruntach zir-3

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

PODANIE-O-ZASTOSOWANIE-ULGI-W-PODATKU-ROLNYM

WNIOSEK-O-ZALICZENIE-NADPŁATY-NA-POCZET_PRZYSZŁYCH-ZOBIOWIĄZAŃ-PODATKOWYCH

WNIOSEK-O-ZWROT-NADPŁATY

DEKLARACJA-NA-PODATEK-OD-ŚRODKÓW-TRANSPORTOWYCH

Deklaracja na podatek NIERUCHOMOŚCI 2019

Deklaracja na podatek ROLNY 2019

Informacja na podatek LEŚNY 2019

Informacja na podatek od NIERUCHOMOŚCI 2019

Informacja na podatek ROLNY 2019

Załącznik do deklaracji lub informacji na podatek leśny

Załącznik do deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości