Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Urząd Gminy w Michowie informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego na olej napędowy należy składać od 1 do 31 sierpnia 2016 r. w pokoju nr 14 i 16.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.,

– wszystkie umowy dzierzawy.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem? informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania,

 że podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych  kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.

Uwagi można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2016 roku na Karcie zmiany kryteriów lokalnych na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.
Karta Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, stosowne rozporządzenia, ustawy i wytyczne niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

Zapytanie ofertowe – „Dowozy uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Michowie na okres od 01.09.2016 do 31.12.2016”

dokumenty do pobrania

Informujemy, że od niedawna działa strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie

pod adresem:

http://michow.naszops.pl/

Zapraszamy do odwiedzin.

WESOŁE WAKACJE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PODCZAS WAKACJI

Informujemy, że organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Michowie zajęcia pt.

"WESOŁE WAKACJE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM"

i

"ZAJĘCIA PLASTYCZNE PODCZAS WAKACJI"

nie odbędą sie ze względu na brak osób chętnych.

        Informujemy, że w dniu 07.06.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, na którym wyłoniono laureatów konkursu pt. „Moja gmina   w obiektywie”:

 

I miejsce – Aleksandra Karpińska

II miejsce – Emilia Juchniewicz

III miejsce – Monika Barszcz, Bartłomiej Gradziński

Laureatom zostały wręczone atrakcyjne nagrody.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. 

      Tradycyjnie, jak co roku na Rynku w Michowie została zorganizowana impreza w myśl hasła: „Chcemy dać radość wszystkim dzieciom”. Organizatorzy – dyrektor Przedszkola w Michowie Anna Tokarzewska oraz Gminna Biblioteka Publiczna/ Agata Jankowska / zaprosili dzieci ze wszystkich szkół w naszej gminie z klas I –III przedszkolaków oraz rodziców z małymi dziećmi.

Taka impreza integruje placówki oświatowe, zapewnia miłą i wesołą zabawę w tym szczególnym dniu. Imprezę sponsorowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

        W programie znalazła się inscenizacja „Żaba” J. Brzechwy przygotowana przez członków Towarzystwa Przyjaciół Michowa. Ogółem w przygotowaniu części artystycznej wzięło udział 17 osób.

Również członkowie Towarzystwa włączyli się w coroczną akcję „Cała Polska czyta dzieciom” propagowaną w ramach obchodów Dnia Dziecka.

        Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zgaduj – zgadula z nagrodami rzeczowymi przygotowana przez członków Towarzystwa Przyjaciół Michowa.

          Wiele radości przyniosły dzieciom zabawy muzyczno – ruchowe prowadzone przez wodzireja w wykonaniu zespołu Paracas z Lublina.

     Na zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało nagrodę niespodziankę.

       Obchody tegorocznej rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 – go Maja w Gminie Michów rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą  w kościele pw. Wniebowzię­cia Najświęt­szej Maryi Panny  w Michowie. Po jej zakończeniu korowód z pocztami sztandarowymi, przedstawicielami lokalnych władz, defiladą strażaków i mażoretek, kilkumetrową flagą, gośćmi  oraz mieszkańcami przeszedł na plac przy Urzędzie Gminy.

     Oficjalną część uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego   oraz przemówieniem Przewodniczącego   Rady Gminy Michów.

        Po części powitalnej zgromadzeni mieli okazję obejrzeć występy artystyczne uczniów.

     Następnie uczniowska delegacja ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie, delegacja władz lokalnych na czele z Sekretarzem Gminy Arturem Karpińskim oraz delegacja Stowarzyszenia Sympatyków Ziemi Michowskiej –  dokonały symbolicznego  aktu złożenia kwiatów  w miejscach pamięci narodowej lokalnej społeczności.

   Ostatnim punktem tego patriotycznego spotkania było celebrowanie Święta Strażaka z uroczystym odznaczaniem Druhów za wysługę lat  w Ochotniczej Straży Pożarnej.

                                             Autor: Szkoła Podstawowa w Katarzynie

Urząd Gminy w Michowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Michów o przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

          Do worków na frakcje suchą (worki żółte) i szkło (worki zielone) trafia wciąż jeszcze dużo odpadów zanieczyszczających prawidłowo wyselekcjonowane surowce np. styropianowe opakowania po mięsach, opakowania z zawartością (np. cały jogurt, opakowania szklane wraz z zawartością), zanieczyszczony (zaolejony, mokry) papier, mokre kartony, ręczniki kuchenne, odpady budowlane np. rury PCV, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemicznych środkach ochrony roślin, odpady kuchenne, kwiaty doniczkowe wraz z ziemią  itp. Utrudnia to pracę Instalacji zagospodarowującej odpady z terenu naszej gminy. Nagminne jest zjawisko "podrzucania" zwykłych odpadów komunalnych. Działania takie niweczą wysiłek osób dokonujących starannej selekcji i obniżają efektywność ekonomiczną całego systemu. Konsekwencją takiego zachowania może być wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 Apelujemy o przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów!!!

 

W zakładce odpadowy niezbędnik znajduje się  ulotka dot. segregacji odpadów komunalnych oraz pismo z ZUK Puławy dot. niewłaściwej jakości odpadów stanowiących frakcje suchą.

Gmina Michów informuje, że zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zabezpiecza Gabinet

Gmina Michów informuje, że zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zabezpiecza Gabinet dla Zwierząt w Michowie, ul. Zasadnia 40, prowadzony przez lekarza weterynarii Pana Andrzeja Jackowskiego , tel. 502 304 568.

 

Do góry