Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudzienko

Remont drogi gminnej we wsi Rudzienko na odcinku 1,495 km. Koszt inwestycji to 499 800,41 zł  w całości sfinansowany  ze środków gminy.