Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudzienko Kolonia

Na realizacje remontu drogi we wsi Rudzienko Kolonia na odcinku 0,713 km udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a całość zadania wyniosła 296 816,75 zł.