Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Autor: ugmichow

Więcej o Kolejna zrealizowana inwestycja drogowa na terenie gminy Michów – ul. Piaskowa w Michowie .

Mieszkańcy ul. Piaskowej bardzo długo oczekiwali na przebudowę drogi. Dzięki staraniom Wójta Gminy Michów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 %  z Funduszu Dróg Samorządowych  – 265 618, 00 zł . Wkład własny Gminy Michów – 274 352,00 zł. Nowa nawierzchnia drogi nie tylko jest bezpieczna,  ale również może zachęci nowych mieszkańców do podjęcia decyzji o zamieszkaniu w naszej gminie.  W związku ze zmianą zagospodarowania terenu, wykonano rozwiązanie kolizji z infrastrukturą uzbrojenia terenu.

Zjazdy do posesji i na pola uprawne, zostały utwardzone kruszywem.  Z uwagi na nieprzelotowe zakończenie drogi, na końcu jej zakresu zaprojektowany został plac do zawracania dla samochodów osobowych.

Więcej „Kolejna zrealizowana inwestycja drogowa na terenie gminy Michów – ul. Piaskowa w Michowie .”

Więcej o ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – IV NABÓR

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Więcej „ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – IV NABÓR”

Do góry