Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Autor: rsoft

 

      Uroczystość  patriotyczno – religijna ,której mottem było "Przywrócić pamięć o tych, których nie ma …..". powiązana z poświęceniem 2 płyt honorujących poległych powstańców styczniowych w bitwie pod Trzcińcem gm. Michów i symbolicznych bohaterów walczących na różnych frontach II wojny światowej/ sierż. Stefan Wójtowicz pilot znany z bitwy o Anglię, por. Kazimierz Łukomski zamordowany w Katyniu.plut. Stanisław Kupka poległy na Wale Pomorskim.

           W uroczystości uczestniczyli bliscy krewni w/w bohaterów,którzy też we wspomnieniach przybliżyli nam ich postaci. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe uczniów ZSO w Michowie  oraz sztandar kombatantów RP. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Michowa przygotowali montaż słowno – muzyczny. Na miejscowym cmentarzu ks. proboszcz Jan Brodziak dokonał poświęcenia pamiątkowych płyt, po czym złożono wieńce i zapalono znicze. Pamięć bohaterów uczczono minutą ciszy .

          Inicjatorem miejsca pamięci było Towarzystwo Przyjaciół Michowa .Pomysł i wykonawstwo udało się zrealizować dzięki funduszom pochodzącym z Gminy Michów w ramach programu dziedzictwa narodowego i kultury.

Urząd Gminy w Michowie informuje, że osoby, które ubiegały się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017 proszone są o odbiór decyzji do tut. Urzędu Gminy pok. 10 A lub sekretariat.

 Uroczyste gminne obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Michowie, której przewodniczył Proboszcz tutejszej parafii ks. Jan Brodziak. Uczestnicy uroczystości otrzymali biało-czerwone kokardki, symbolizujące czystość i szlachetność oraz poświęcenie dla Ojczyzny. Następnie w uroczystym pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe i przy dźwiękach patriotycznej pieśni wszyscy przeszli na plac przed Urzędem Gminy, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Michowie i pomnikiem kombatantów.

Dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w budynku OSP Michów. Rozpoczęła ją Dyrektor ZS w Rudnie Elżbieta Chomicka, która w krótkim przemówieniu przedstawiła losy naszej Ojczyzny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Michów Janusz Jankowski, nawiązując w swoim wystąpieniu do tradycji i wartości patriotycznych. Po wysłuchaniu przemówień Dyrektor ZS w Rudnie zaprosiła zebranych do wysłuchania montażu słowno-muzycznego z elementami dramy w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Rudnie, przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli: Ewy Targońskiej, Renaty Łukasiewicz, Katarzyny Karabeli – Wolińskiej i Andrzeja Fuszary. Uroczysty nastrój podkreślały dekoracje wykonane przez Hannę Korzeniowską, których motywem przewodnim było godło Polski i biało – czerwone kwiaty. Na zakończenie części artystycznej zebrani mogli wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne oraz poczęstować się kawą, herbatą i ciastem przygotowanym przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Rudnie.

16 września 2016 r. zakończył się remont mogiły zbiorowej nieznanych żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej w 1915 r.  Mogiła ta znajduje się na cmentarzu parafialnym w Michowie.

W ramach remontu został wykonany pomnik z granitu z wygrawerowanym napisem na płycie i opaską z kostki brukowej. Wartość przeprowadzonych prac to 7500 zł.

Koszt remontu został pokryty z dotacji, którą otrzymała gmina z budżetu państwa – 500 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 6000 tys. zł z Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa w Warszawie. Udział Gminy Michów w realizacji inwestycji to kwota 1000 zł.
Wykonawcą prac remontowych był ZAKŁAD KAMIENIARSKI Cezary Czarnowski, 21-140 Michów ul. Partyzancka 79.

Odbiór prac z udziałem przedstawicieli Urzędu  Gminy w Michowie i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miał miejsce 22 września 2016 r.

 

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i odwiedzania grobów bliskich zmarłych. Pamiętajmy również o tych, których nie znaliśmy- walczących za Polskę żołnierzy…

„Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017”.

         Urząd Gminy w Michowie  zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
       Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w dniu  07.11. 2016 roku  o godzinie 14.00 w  świetlicy  Urzędu Gminy w Michowie ul. Rynek I  16.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

             W dniu 25 września 2016 r. odbyły się dożynki gminno – parafialne w Michowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza Jana Brodzika. Homilię wygłosił ks. wikary Marek Romański w czasie, której podziękował rolnikom za ich trud przy zbiorze plonów. Starostowi dożynek Państwo Anna i Stanisław Bochyńscy przekazali poświęcony chleb gospodarzowi dożynek Wójtowi Gminy Januszowi Jankowskiemu. Następnie poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców parafii. Wieńce przygotowali mieszkańcy Michowa gospodarze dożynek oraz sołectwa: Trzciniec, Wypnicha, Meszno – Dorośli, Meszno – Młodzież, z Zagoździa (gmina Baranów) i Gołębia (parafia Rudno).

Po odbytej mszy dziękczynnej za zebrane plony uformowany został korowód dożynkowy udając się przed Urząd Gminy, gdzie na pięknie udekorowanej scenie odbyła się dalsza część dożynek. Głos zabrał Wójt Gminy Janusz Jankowski dziękując rolnikom za trud zebranych plonów. Potem nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych połączona z częścią artystyczną. Jako pierwsi wystąpili gospodarze dożynek. Część artystyczną przygotowała Pani Janina Wicha z członkami Towarzystwa Przyjaciół Michowa. Wielkim uznaniem cieszył się występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie przygotowany przez Panią Węgorowską.   

Komisja konkursowa oceniła wieńce dożynkowe:

            I miejsce – wieniec z Michowa,

            II miejsce – wieniec z Trzcinca,

            III miejsce – wieniec Meszno – Dorośli.

Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia. W czasie dożynek wielkim powodzeniem cieszyła się grochówka przygotowana przez pracowników kuchni ZSO w Michowie, ciasto upieczone przez mieszkańców poszczególnych ulic, chleb ze smalcem oraz koreczki serowe z „Michowianki”. Również kierownik piekarni Pan Marian Karpiński nieodpłatnie przekazał chleb, ciasto drożdżowe, bułki i ciastka. Pozostałe wydatki związane z organizacją dożynek sfinansował Urząd Gminy. Wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu dożynek serdecznie dziękujemy, a starosta dożynek w osobie sołtysa Stanisława Bochyńskiego służył wszelką pomocą. Do tańca przygrywała kapela spod Lublina. Część artystycznej akompaniował Pan Grzegorz Latek. Nagłośnienia przygotował Pan Dariusz Białas.

 

Uczestnicy dożynek

 Smaczna tradycja                                                                              

 – Dzień Ziemniaka
W Szkole Podstawowej w Katarzynie jest bardzo smaczna tradycja- rokrocznie w miesiącu wrześniu obchodzony  jest Dzień Ziemniaka.                                                                                    
 W tym roku wydarzenie to odbyło się 24 września.
Celem imprezy była integracja społeczności lokalnej  wokół  tradycji świętowania płodów rolnych.  
W tym przypadku – ziemniaka, jako rośliny towarzyszącej nam codziennie, będącej źródłem nie tylko naszego pożywienia, ale i życia kulturowego.
Najbardziej wyczekiwanym momentem  była degustacja potraw z ziemniaków.  Jak co roku rodzice ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Michów, zaskoczyli organizatorów ciekawymi przepisami i talentem kulinarnym.  Ziemniaki ukryte były w sałatkach, babach, ciastkach, rogalach, plackach, kuleczkach i zapiekankach. Imprezie towarzyszyły występy dzieci, konkursy, zabawy na dmuchanym placu zabaw,  pokaz  sprzętu  strażackiego oraz  prezentacja wozu policyjnego. Zwieńczeniem  tego sobotniego spotkania była biesiada przy ognisku i grillu . 
Na świeżym powietrzu wszystko  smakowało wybornie.
 
                                                                                                 Autor  artykułu:
 
                                                                                         Kamilia  Smolińska
 

 Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych i Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie prowadzą nabór dzieci do Zespołu Tańca Nowoczesnego.

Dzieci w wieku 5 – 12 lat zainteresowane tą formą spędzania wolnego czasu zapraszamy do GBP w Michowie. Będzie to już dla niektórych drugi rok nauki i zabawy z tańcem. Zajęcia tak jak w ubiegłym roku odbywać się będą w każdy czwartek.

Telefon do kontaktu 81 85 66 257.

 Urząd Gminy w Michowie informuje wszystkich rodziców i pełnoletnich uczniów, że w dniach od 1 do 15 września 2016 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 7 i 10 A.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 85 66 001. 

Do góry