Kolejna zrealizowana inwestycja drogowa na terenie gminy Michów – ul. Piaskowa w Michowie .

Powiększ obrazDSC_0354

Mieszkańcy ul. Piaskowej bardzo długo oczekiwali na przebudowę drogi. Dzięki staraniom Wójta Gminy Michów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 %  z Funduszu Dróg Samorządowych  – 265 618, 00 zł . Wkład własny Gminy Michów – 274 352,00 zł. Nowa nawierzchnia drogi nie tylko jest bezpieczna,  ale również może zachęci nowych mieszkańców do podjęcia decyzji o zamieszkaniu w naszej gminie.  W związku ze zmianą zagospodarowania terenu, wykonano rozwiązanie kolizji z infrastrukturą uzbrojenia terenu.

Zjazdy do posesji i na pola uprawne, zostały utwardzone kruszywem.  Z uwagi na nieprzelotowe zakończenie drogi, na końcu jej zakresu zaprojektowany został plac do zawracania dla samochodów osobowych.

Wykonanie drogi w liczbach :

 

Powstały następujące drogowe elementów zagospodarowania terenu:

  • jezdnia drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szerokości od 4,50m (poszerzenie do 5,50m) i długości 430,00 m;
  • plac do zawracania samochodów osobowych o promieniu R=6,0 m i długości 17,20m;
  • obustronne pobocze umocnione kruszywem szer. 0,75 i długości 447,20m;
  • zjazdy do wszystkich przyległych posesji o szer. 4,0 m i zmiennej długości .

Powierzchnie zabudowy poszczególnych elementów:

  • nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 1 990,36 m2;
  • plac do zawracania z kostki brukowej betonowej – 148,06 m2;
  • zjazdy indywidualne na posesje – 76,61 m2;
  • pobocze z kruszywa – 624,00 m2.