ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – IV NABÓR

Powiększ obrazdsc02977

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Michów oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:  https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Informacji udziela również Gminny Koordynator Projektu w pok. Nr 9 Urzędu Gminy Michów, tel. 81 8566001 wew. 33.
Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty potrzebne, by przystąpić do projektu:

  1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie– tekst jednolity wraz z załącznikami;
  2. Zgłoszenie lokalizacji  – załącznik nr 1 do Regulaminu(Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);
  3. Oświadczenie o braku sprzeciwu – załącznik nr 1a do Regulaminu(ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).
  4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem(ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)
  5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię – załącznik nr 3a do Regulaminu(dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi).