ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY MICHÓW Z DNIA 16 MARCA 2020R. W SPRAWIE WPROWADZENIA W URZĘDZIE GMINY MICHÓW OGRANICZEŃ W WYKONYWANIU ZADAŃ W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zarzadzenie nr 20