ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY MICHÓW Z DNIA 12 MARCA 2020 – CAŁKOWITY ZAKAZ HANDLU NA TARGOWISKU W MICHOWIE

ZAMKNIĘCIE TARGOWISKA