OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW NA OBSZARZE GMINY MICHÓW

obwieszczenie O PRZYSTAPIENIU