INFORMACJA – STYPENDIA

Powiększ obrazstypendiaszkolnejpg-1502865712-1535373573

Urząd Gminy Michów informuje, że osoby, które ubiegały się i otrzymały stypendium szkolne o charakterze socjalnym w celu przyznania dodatkowych środków na okres styczeń- czerwiec 2020r. powinny do dnia 31 marca 2020r. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji wraz z informacją o ewentualnej zmianie wysokości dochodów rodziny.

Druk oświadczenia należy pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy w pok. nr 10 A.