OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Powiększ obrazdo-wygrania-masaze-i-zabiegi-fala-uderzeniowa

ogłoszenie 12 02 0

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2

ZARZADZENIE NR 2

Załącznik – wzór oferty.