Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Michów z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Michów

zarządzenie 118 2019