Projekt Uchwały Rady Gminy Michów w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michów

Projekt Uchwały