Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 28 maja 2019

Więcej o URZĄD GMINY MICHÓW INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  – 30 CZERWCA 2019 ROKU.

Urząd Gminy Michów informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
i pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 8 maja 2019 roku dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Michów wyboru jednego ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia
30 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Michów pokój Nr 10. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Michów www.ugmichow.bip.lubelskie.pl na stronie internetowej Urzędu – www.gminamichów.pl.

Więcej „URZĄD GMINY MICHÓW INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019 ROKU.”

Do góry