Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 22 maja 2019

 

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu lubartowskiego funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad mogą udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).
Z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porad mogą udzielać absolwenci wyższych studiów, które ukończyły z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

  Więcej „Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”

Do góry