ROZPOCZYNAMY TRZECI NABÓR ZGŁOSZEŃ LOKALIZACJI – USUŃ AZBEST BEZPŁATNIE

Powiększ obrazazbest 2

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach  realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Michów oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze w zakładce Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.

Wnioski należy składać do gminnego koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Michów w pokoju nr 9, tel. 81 85 66 001  w. 33

 

Załączniki:

Zał. 1 Zgłoszenie lokalizacji (2)

Oświadczenie