Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Maj 2019

Więcej o URZĄD GMINY MICHÓW INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  – 30 CZERWCA 2019 ROKU.

Urząd Gminy Michów informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
i pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 8 maja 2019 roku dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Michów wyboru jednego ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia
30 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Michów pokój Nr 10. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Michów www.ugmichow.bip.lubelskie.pl na stronie internetowej Urzędu – www.gminamichów.pl.

Więcej „URZĄD GMINY MICHÓW INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019 ROKU.”

 

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu lubartowskiego funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad mogą udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).
Z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porad mogą udzielać absolwenci wyższych studiów, które ukończyły z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

  Więcej „Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”

Do góry