KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019R. Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MICHÓW

Powiększ obrazuwaga-konkurs

z1z2z3z4z5

ZAŁĄCZNIK:

 

Wzór oferty