POWSTANĄ NOWE PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY MICHÓW

Powiększ obrazPLAC ZABAW 2

W dniu 11.03.2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na „Budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Giżyce, Węgielce, Mejznerzyn i Elżbietów”.

Zakres umowy przedstawia się następująco:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Giżyce za cenę 28 597,50zł – plac zabaw wyposażony w 9 urządzeń, w tym 3 urządzenia fitness i 6 urządzeń zabawowych. Urządzenia zabawowe dla dzieci: zjeżdżalnia, huśtawka równoważna, huśtawka podwójna             z siedziskami, bujak – 2 szt, karuzela tarczowa z siedziskiem; Urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło +twister. Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Węgielce za cenę 28 597,50zł – plac zabaw wyposażony w 9 urządzeń, w tym 3 urządzenia fitness i 6 urządzeń zabawowych. Urządzenia zabawowe dla dzieci: zjeżdżalnia, huśtawka równoważna, huśtawka podwójna z siedziskami, bujak – 2 szt, karuzela tarczowa z siedziskiem; Urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło +twister. Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Mejznerzyn za cenę 36 592,50zł – plac zabaw wyposażony w 10 urządzeń, w tym 5 urządzeń fitness i 5 urządzeń zabawowych. Urządzenia zabawowe dla dzieci: zjeżdżalnia , bujak – 2 szt, huśtawka równoważna, huśtawka podwójna z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskiem; Urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło +twister, rowerek, drabinka+podciąg nóg; Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Elżbietów za cenę    33 271,50 zł – plac zabaw wyposażony w 9 urządzeń, w tym 6 urządzeń fitness i 3 urządzeń zabawowych. Urządzenia zabawowe dla dzieci: huśtawka równoważna, huśtawka podwójna z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskiem ; urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło+twister; wioślarz, rowerek, drabinka+podciąg nóg; Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin.

Termin realizacji zamówienia 30.04.2019r.

Zamówienie jest realizowane w ramach programu: Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych operacji (max 121 760,80).

Mamy nadzieje, że wybudowane place zabaw zachęcą dzieci do aktywności fizycznej. Stworzą okazję do treningu umiejętności społecznych takich jak: współpraca współzawodnictwo i kreatywność jak również przyczynią się do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii.

Siłownie zewnętrzne fitness zachęcą młodzież i dorosłych do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a jednocześnie staną się upragnionym przez wielu mieszkańców miejscem spotkań.

plac zabaw