OGŁOSZENIE

Powiększ obrazInformacja

W Urzędzie Gminy w Michowie, pokój nr 19 wyłożone zostały do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasu.