INFORMACJA

Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Logo_WFOSIGW_Lublin_kolorystyka

Gmina Michów informuje, że realizacja zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr  220/2018/D/OZ z dnia 18.06.2018 r.  zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest i pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.