Gminne obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

Powiększ obraz2

Organizatorem gminnych obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka byli: Wójt Gminy Michów, OSP Michów, Proboszcz Parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michowie oraz Szkoła Podstawowa w Rudnie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji ojczyzny i strażaków w kościele parafialnym w Michowie, której przewodniczył ks. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr hab. Edward Walewander. Po nabożeństwie w uroczystym pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe wszyscy przeszli na plac przed Urzędem Gminy, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono wieńce pod pomnikiem i tablicą pamiątkową. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski, kierując swe słowa do społeczności lokalnej oraz dziękując strażakom za ofiarną służbę. Druhny i druhowie wyróżniający się zaangażowaniem otrzymali z rąk Prezesa Zarządu Gminnego OSP Michów Stanisława Bochyńskiego medale za zasługi dla pożarnictwa. Słowa uznania skierował do strażaków również Druh Jarosław Kos – Prezes Zarządu OSP Michów. Następnie Pani Dyrektor SP w Rudnie Elżbieta Chomicka powitała zaproszonych gości i wszystkich obecnych na uroczystości oraz zaprosiła do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnie przygotowanej pod kierunkiem nauczycieli: Ewy Targońskiej, Renaty Łukasiewicz, Doroty Jedut i Andrzeja Fuszary. Podniosły nastrój podkreślały historyczne stroje wykonane przez Hannę Korzeniowską.
Na zakończenie części artystycznej zebrani wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Nadzieja”. Po uroczystości zebrani zaproszeni zostali na grochówkę szefowej kuchni SP w Rudnie.

autor: Katarzyna Karabela – Wolińska