INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W LUBLINIE Z DNIA 13 MARCA 2018 R. O ZMIANIE LICZBY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY ORAZ O ZMIANIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Powiększ obrazInformacja

Informacja