INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W LUBLINIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R. O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Powiększ obrazInformacja

INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W LUBLINIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R.