ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Powiększ obrazON

Większość rolników myśli już o zakupie paliwa potrzebnego do wiosennych prac polowych, inni czekają na możliwość uzyskania częściowego zwrotu z poprzednich wydatków.

Od 1 lutego można składać wnioski, które pozwolą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Każdy rolnik 2 razy w roku może ubiegać się o zwrot części wydanych pieniędzy na paliwo jakim jest olej napędowy wykorzystywany przez gospodarzy w ich pracy. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki. 31 stycznia był ostatnim dniem, kiedy można było kupić paliwo i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym. Te 2 okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

-od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

– od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a dzierżawa lub współwłasność gospodarstwa

Jeżeli właścicielami gospodarstwa jest więcej niż jeden rolnik, to zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje temu z nich, który uzyska na to zgodę od pozostałych współposiadaczy. Zgodę taką w formie pisemnej należy dołączyć do wniosku do magistratu. Jednak co ważne, taka zgoda nie jest wymagana w przypadku małżonków, o ile mają wspólnotę majątkową.

Rolnik może także wystąpić o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze także na grunty dzierżawione. Musi jednak zgłosić to we wniosku. Gospodarz nawet nie musi załączać umowy dzierżawy do takiego wniosku, ponieważ zgodnie z prawem zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze przysługuje dzierżawcy nawet w przypadku zawarcia jedynie ustnej umowy dzierżawy.

Jednak urzędnicy magistratu przed wydaniem decyzji o zwrocie akcyzy na te grunty mogą zażądać od rolnika przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub nawet przedstawiania umowy dzierżawy w formie pisemnej. Na szczęście nie jest to częsta praktyka i powinna być stosowana wyłącznie po to, aby urząd mógł ustalić kto faktycznie jest użytkownikiem danych gruntów w ostatnim czasie.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W MICHOWIE

– POKÓJ NR 19 (PIĘTRO II)

W GODZINACH PRACY URZĘDU

 

wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej