Nowy sprzęt w Gminie Michów

Powiększ obraz20180202_133334

Rok 2017 był bardzo pracowitym dla samorządu i jednocześnie obfitującym w wiele ważnych inwestycji realizowanych na terenie gminy Michów.

Niewątpliwie najważniejsze z nich to inwestycje drogowe, w tym budowa dróg  w Katarzynie, Trzcińcu, Rudzienku, Rudzienku Kol., bieżące remonty, budowa oświetlenia ulicznego i wiele innych.

Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, jak również udziałowi środków z zewnątrz, udało się także zakupić: nowy ciągnik rolniczy, wóz asenizacyjny oraz przyczepę rolniczą ciągnikową, pług do odśnieżania oraz zamiatarkę z przystawką do koparko-ładowarki.

Wykonany został również generalny remont ciągnika marki URSUS.

Zakupiony sprzęt z pewnością zostanie wykorzystany do realizacji zadań zaplanowanych  na  2018 r. polegających m.in. na remontach czy też modernizacji dróg gminnych.