Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Michów oraz budowę sieci wodociągowej w m. Michów”

Powiększ obraz20180129_101640

W dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 10.15 Komisja przetargowa w składzie: Artur Karpiński – przewodniczący, Janusz Jarzyna- członek komisji i Elżbieta Rodak – sekretarz, dokonała otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Michów oraz budowę sieci wodociągowej w m. Michów”.

Modernizacją zostały objęte następujace drogi:

  1. Droga gminna w miejscowości Anielówka.
  2. Droga gminna z Rudzienka przez Elżbietów do Rudna.
  3. Ulica Podwalna w Michowie wraz z budową chodników.
  4. Droga gminna z Zofianówki  do Rudna, do drogi wojewódzkiej nr 809.

W ramach tego zadania, planowana jest również budowa sieci wodociągowej na ul. Podwalnej w Michowie.

20180129_101545 20180129_101610 20180129_101640 20180129_101750 20180129_101835 20180129_101850 20180129_101916

Informacja o sesji otwarcia ofert