Uroczystość 100-lecia urodzin Pana Szczepana Kusyka mieszkańca wsi Gołąb

Powiększ obrazDSCF2941

W dniu 26 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość 100-lecia urodzin Pana Szczepana Kusyka mieszkańca wsi Gołąb w Gminie Michów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie. Uczestniczyli w niej członkowie rodziny, znajomi oraz przedstawiciele władz gminnych i przedstawiciele KRUS.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w  Siedlisku Na Rozdrożu , gdzie dostojnego Jubilata i zebranych  gości serdecznie powitała wnuczka Pana Szczepana – Katarzyna Wilczyńska-Karabela.

Jubilatowi serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym złożyli wszyscy goście m. in. Pan Janusz Jankowski  – Wójt Gminy Michów, Pan Lucjan Mileszczyk  –  Kierownik Placówki KRUS  w Lubartowie, Pani Anna Jabłońska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie, Pani Ewa Karpińska – z-ca Kierownika USC w Michowie.

Wójt Gminy – Janusz Jankowski odczytał i wręczył Panu Szczepanowi list gratulacyjny od Pani Premier Beaty Szydło i życzenia od Rady Gminy Michów.
Z okazji jubileuszu setnych urodzin Jubilat otrzymał także od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych list gratulacyjny
i podziękowanie „…za postawę okazaną w godzinie próby, za wypełnienie żołnierskiego obowiązku i wytrwałość na kombatanckiej drodze.’’

Po odśpiewaniu Jubilatowi tradycyjnego „200 lat” uczestnicy uroczystości zasiedli do wspólnego obiadu. Uroczystość uświetnili swoim występem Pani Stefania Banucha i Pan Czesław Jurecki. Był to również czas dzielenia się wspomnieniami.

Pan Szczepan Kusyk urodził się 25 grudnia 1917 roku we wsi Gołąb. Jako dziecko uczęszczał do szkoły w Rudnie. Od najmłodszych lat, jako najstarszy
z rodzeństwa pomagał swym rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W trakcie odbywania służby wojskowej w Chorzowie w 1939 roku wraz z wybuchem II Wojny Światowej miał zaszczyt walczyć w obronie naszej ojczyzny. Po powrocie do rodzinnego Gołębia poślubił Apolonię z domu Lewtak. Dochowali się
3 córek: Marianny, Anny i Grażyny.

Jubilat przez ponad 30 lat pełnił społeczną funkcję sołtysa wsi Gołąb. Był osobą bardzo komunikatywną i towarzyską. Jego dom był często pełen interesantów, sąsiadów  a także przyjaciół. Cechowała go doskonała pamięć, która pozostała do chwili obecnej, mimo sędziwego już wieku.

Był wspaniałym, ciepłym dziadkiem dla swych 8 wnucząt. Niemal każde wakacje wnuczęta mogły cieszyć się beztroską zabawą w domu swych dziadków. Zawszy był dla nich wyrozumiały i łagodny i tak jest do chwili obecnej.

W późniejszych latach życia musiał zmierzyć się z ciężką chorobą swej żony i sprostać obowiązkom opieki nad nią.

Pan Szczepan mimo zacnego wieku jest człowiekiem bardzo sprawnym intelektualnie, ma znakomitą pamięć. Jest dobrym towarzyszem do rozmów, zarówno o dawnych czasach, jak i o współczesnej sytuacji społeczno – politycznej naszego kraju. Ma 14 prawnucząt, dla których jest najwspanialszym kochanym pradziadkiem.

Ta uroczystość to wyjątkowe chwile nie tylko dla Pana Szczepana i  jego rodziny ale także dla społeczności gminy, bowiem Pan Szczepan jest jedną z niewielu osób w gminie, które dożyły tak sędziwego wieku. Gratulując wspaniałego Jubileuszu, dołączamy się do życzeń kolejnych lat  w zdrowiu
i znakomitej formie.