PROTOKÓŁ

Powiększ obrazInformacja

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michów dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michów na lata 2017 – 2025.