KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MICHÓW

Powiększ obrazp1a22h3v5mtsu18b71ugr1ogq15gu3

Zarządzenie Nr 24 2017